Jdi na obsah Jdi na menu

22.3.2020 Klubová výstava Dubník

Posudzovateľ: pan Peter Šaranský /SK/

Miesto konania: Dubník - Stará Turá

Zadávané tituly: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz, BOS, BOB

Uzávierka: 13.3.2020

PROGRAM

22.3.2020 (nedeľa) - Klubová výstava + bonitácia:

od 9:30 Registrácia psov
od 10:00 Začiatok posudzovania, po skončení posudzovania bonitácia
od 12:00 Obed -  guláš alebo cigánska (členovia klubu zdarma, nečlenovia 4,50 Eur za osobu)

PŘIHLÁŠKA A PROPOZICE

Přihláška k nahliadnutiu tu
Propozicie k nahliadnutiu tu

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku!!! Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť budú preradené do triedy otvorenej. Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená. Úplne a čitateľne vyplnené prihlášky, kópiu o preukazu pôvodu psa, záväznú objednávku občerstvenia, kópiu dokladu o zaplatení výstavného poplatku a poplatku za občertsvenie zasielajte: 

e-mailom na adresu: klubdokhyi@gmail.com

alebo poštou (nie doporučene) - na adresu: Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, pošta Kostolné

Prijatie prihlášky bude potvrdzované e-mailom, v prípade otázok kontaktujte tajomníčku klubu telefonicky na čísle +421 915 766 837, alebo emailom na adrese klubdokhyi@gmail.com