Jdi na obsah Jdi na menu

Základné informácie

KLUB TIBETSKEJ DOGY

názov klubu:        Klub tibetskej dogy 
adresa: Podhorie 281, 013 18 Lietava     
právna forma: občianske združenie
IČO: 421 574 21
Klubový email: klubdokhyi@gmail.com

PREDSEDNÍCTVO KLUBU A KONTAKTY

predseda:     Juraj Martinka   martinka.juraj1@gmail.com
podpredseda: Jozef Kosiba        jozef.kosiba@zoznam.sk
tajomník: Luciana Hudcovicová   klubdokhyi@gmail.com
tlačový referent: Valéria Šimáková   vsimakova70@gmail.com
poradca chovu: Martina Hudcovicová   mhudcovicova@yahoo.com

ČLENOVIA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE

Andrea Bláhová ablahova75@gmail.com
Alena Vrbovská   avrbovska@gmail.com
Vierka Lacková lackova.viera88@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE

názov účtu:          Klub tibetskej dogy               
mena účtu: EUR
číslo účtu/kód banky:    2600885614/8330
  2600885614/2010 - pre platby z Českej republiky
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX
IBAN:  SK5583300000002600885614
variabilný symbol: členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo
názov banky: Fio banka, a.s.
adresa banky: Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

CENNÍK POPLATKOV PRE ČLENOV KLUBU

Poplatky do klubu:   
   * členský poplatok na 1 rok   20 Eur
   * Zápisný poplatok - platí nový člen jenodorazove   10 Eur
   * bonitácia   30 Eur
   * mimoriadna bonitácia   80 Eur
   * poplatok za kontrolu vrhu   50 Eur
   * platená inzercia na klubových web stránkách (1 inzerát na 6 mesiacov)   10 Eur
   * odporúčanie na párenie   zdarma
Poplatky bonitačnej komisii a poradcovi chovu:  
   * náhrada nákladov bonitačnej komisii pri mimoriadnej bonitácii   dľa potreby

CENNÍK POPLATKOV PRE NEČLENOV KLUBU

bonitácia   60 Eur
mimoriadna bonitácia   160 Eur
odporúčanie na párenie   zdarma
poplatok za kontrolu vrhu     100 Eur

*) kontrola vrhu je povinná aj pre nečlenov klubu!