Jdi na obsah Jdi na menu

19.9.2010 Špeciálna výstava Trusalová

Špeciálna výstava 2010

19.9.2010 - ŠV Trusalová

Posudzovateľ: pani RNDr. Jaroslava Ovesná, PhD. (Česká republika)

Miesto konania: Horské rekreačné zariadenie Trusalová , Trusalová 20, Turany 03853

Zadávané tituly: CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2010, Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2010, BOB

Tento ročník nás príjemne prekvapil veľkým počtom prihlásených psov, až 68, mnohí vystavovatelia prišli z Čiech a Moravy. Na úvod boli odovzdané tituly Klubový šampión sučke Gokarmo Sundari a Klubový šampión mladých psíkovi Kangri Gangkar a sučke Kaila Dekyi Gangkar. Gratulujeme! Pozvanie posudzovať prijala pani RNDr. Jaroslava Ovesná, PhD.  z Českej republiky, ktorá podrobne skúmala všetkých vystavovaných psov, čo spolu s ich veľkým počtom predĺžilo čas výstavy do poobedňajších hodín. Podrobné výsledky jednotlivých kategórií nájdete v povýstavnom katalógu. Spomenieme aspoň najvyššie ocenených – psy trieda dorastu: MINGYAR Gangkar VN1; trieda mladých :LHARGO Gangkar V1, CAJC, Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2010; trieda stredná: KANGRI Gangkar, V1, CAC; trieda otvorená: JOWO Gangkar V1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2010, BOB; trieda víťazov: DZONG Pen Gangkar, V1, CAC. Sučky trieda dorastu: MOGWAI Gangkar,VN1; trieda mladých: LAKSHIMI Gangkar, V1, CAJC, Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2010; trieda stredná: ARISSA Rinchen Hodejov, V1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy 2010; trieda otvorená: ANGIE Yamatsan, V1, CAC; trieda víťazov: GOKARMO Sundari, VÝBORNÁ 1, CAC; trieda veteránov: ASIA Gangkar, V1, Najlepší veterán. V súťaži o najkrajší pár psov získali prvé miesto Dzong Pen Gangkar + Mogwai Gangkar, v súťaži o najkrajšiu chovateľskú skupinu prvú priečku získala chovateľská skupina GANGKAR - chovateľ Hudcovicová Martina. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa z pekného úspechu! Hmatateľnou odmenou boli nádherné poháre, krásne kokardy, plakety a granule. Záverečnou bonitáciou prešli dvaja psi a šesť sučiek.

rekreačné zariadenie Trusalová   sponzor Eukanuba   Plaketa pre každého psíka a sučku  Kokardy pre každého v triede dorastu   Zahájenie výstavy  psi tr.dorastu   psi tr.dorastu  psi tr.dorastu   psi tr.mladých   psi tr.mladych  psi tr.otvorena   psi tr.stredná  psi tr.vitazov chovateľské stanice   chov.stanica Gangkar  chov.stanica Nan-Šan

 

Dúfame, že na Klubové dni so Špeciálnou výstavou a bonitáciou v Trusalovej ostanú iba pekné spomienky na spoločne strávené chvíle. V priebehu posudzovania však zamrzela ostrá reakcia jedného z posudzovaných psov voči pani rozhodkyni, preto je veľmi dôležité poznať dokonale svojho psíka, jeho momentálne naladenie a ak cítime, že psík nie je v pohode, bolo by korektné súťaže sa nezúčastniť a počkať na lepší deň.

Srdečne ďakujeme celému organizačnému výboru za množstvo práce a času predchádzajúcej takejto veľkej akcii a štedrým sponzorom: Firme Plaček Premium, s.r.o. – výhradný dovozca krmív Eukanuba a chovateľskej stanici Vládce noci.

P.S.  Náš verný tibeťák - dopisovateľ mal neúmerne dlhé obdobie prokrastinácie (lat. pro crastinus ), rozumej  chorobného odkladania dôležitých úloh na neskôr, konkrétne napísania svojho vlastného postrehu z výstavy, že sa ozve až nabudúce, aj to mu bude dovolené, až keď bude veľmi, ale naozaj veľmi dobrý. T.j. zje všetky granule, dá pokoj cudzím mačkám, poštárovi, dobrotám na stole, nebude sa bezdôvodne dobýjať domov a do postele a v neposlednom rade bude na slovo poslúchať. Tak uvidíme :-)

Alena Vrbovská

Povýstavný katalog - ŠV Trusalová 2010