Jdi na obsah Jdi na menu

Podmienky pre udelenie titulu

Podmienky pre udelenie titulu Klubový Junior šampión, Klubový šampión, Klubový Veterán šampión:

Započítavajú sa získané body zo všetkých výstav organizovaných pod záštitou FCI na Slovensku.

Majiteľ psa/sučky musí byť členom Klubu Tibetskej dogy počas celého obdobia, z ktorého sa body pre udelenie titulu započítavajú.

Body započítané do titulu Klubový junior šampión sa nemôžu započítať do titulu Klubový šampión.

  • pre udelenie titulu Klubový junior šampión je veková hranica 9-24 mesiacov, potrebný počet bodov 40 a získanie titulu Klubový víťaz mladých alebo Víťaz mladých špeciálnej výstavy

  • pre udelenie titulu Klubový šampión je veková hranica od 15 mesiacov, potrebný počet bodov 100 a získanie titulu Klubový víťaz alebo Víťaz špeciálnej výstavy

  • pre udelenie titulu Klubový veterán šampión je veková hranica od 8 rokov, potrebný počet bodov 15 a účasť 2x na výstave poriadanej Klubom tibetskej dogy SPZ-SKJ-FCI

Podklady pre udelenie titulu (kópiu preukazu pôvodu a kópiu výstavnej prílohy PP so zapísanými výsledkami z výstav resp. kópie posudkových listov) posielajte na adresu - Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, pošta Kostolné 91613 alebo mailom - klubdokhyi@gmail.com.

Poháre a diplomy za tituly budú odovzdávané na výstavách organizovaných Klubom Tibetskej dogy.

Podmienky platné od: 1.2.2023


 
 

BODOVANIE VÝSTAV

KLUBOVÁ, ŠPECIÁLNA  MEDZINÁRODNÁ, NÁRODNÁ, CELOŠTÁTNA OBLASTNÁ SVETOVÁ, EUROPSKÁ *)
Výborná 1. miesto 6 3 1 7
Výborná 2.- 4. miesto 5 2 1 7
Výborná - - - 5
CAC, CAJC 7 5 - 10
res.CAC 5 3 - 8
Víťaz triedy, Víťaz Slovenska mladých - 2 2
Oblastný víťaz, Víťaz Slovenska - 4 4 -
CACIB, CACIB junior, CACIB veterán - 5 - 15
r. CACIB - 4 - 13
Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy 10 - -
Klubový víťaz mladých,  Víťaz špeciálnej výstavy mladých 5 - -
Junior BOB - 2 - -
BOB 13 8 - 20
BOS 10 7 - 15
BOG FCI II. (1.-3. miesto) - 15 - 25 
*) Svetová výstava psov Bratislava 2009, Europská výstava psov TDE Bratislava 2009 a TDE Viničné 2013