Jdi na obsah Jdi na menu

Svetový kongres DO-KHYI

4.10.2013 - WORLD CONGRESS II. - GALBOV MLYN VINIČNÉ /SLOVENSKO/

Historicky druhý Svetový kongres venovaný plemenu tibetská doga sa konal dňa 4.10.2013 na Slovensku, v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom, neďaleko Pezinka. Organizácia pripadla slovenskému Klubu tibetskej dogy a hoci pre náš stále mladý klub bolo toto podujatie naozaj veľkou výzvou, našou snahou bolo pripraviť zaujímavý a hodnotný program. Kongres je totiž jedinečnou príležitosťou na stretnutie chovateľov, rozhodcov, priateľov plemena a výmenu informácií, skúseností a názorov, ako aj miestom na diskusiu a vytvorenie nových kontaktov a priateľstiev.

Tibetská doga je staré pôvodné plemeno psa, ktorého chov má svoje úskalia, a preto sme sa snažili prednášky svetového kongresu zamerať na genetiku, zdravotné problémy, mechaniku pohybu, ale aj na zaujímavé informácie o tibetských dogách v krajine ich pôvodu – v Tibete.

Pred prvou časťou prednášok predstavila prítomným poradkyňa chovu KTD Mgr. Martina Hudcovicová slovenský Klub tibetskej dogy, jeho históriu, činnosť, chovateľské a výstavné úspechy členov.

Ďalšia časť sa už niesla v znamení genetiky, v ktorej Prof. Hannes Lohi z Fínska najprv pútavo voviedol prítomných do tajov tejto vedeckej disciplíny a následne pátral po nových prístupoch k testovaniu genómu pre identifikáciu chovných línií, genetickej diverzity a nositeľov ochorení. Prof. Lohi ponúkol nášmu klubu ako aj klubom tibetských dôg v iných krajinách zaujímavú spoluprácu pri vytváraní genetickej databázy nášho plemena. Táto databáza by mohla slúžiť pre hodnotenie genetickej diverzity - rôznorodosti plemena, mohla by pomôcť pri vyhľadávaní nepríbuzných partnerov, pri identifikácii nositeľov genetických ochorení ako aj pri hodnotení čistoty plemena.

Po obedňajšej pauze nasledovalo ďalšie kolo prednášok, kde pani Andrea Lennartz (chovateľka z Belgicka) predstavila odbornú štúdiu Univerzity Jenna z roku 2011 o pohybe psa, spoločnými črtami a rozdielmi v pohybe jednotlivých plemien. Počas jej prednášky sme sledovali zaujímavé videonahrávky, jedinečný výber röntgenových filmov a animácií kostier.

Z tejto naozaj veľmi odbornej časti nás pán Primoz Peer (dlhoročný posudzovateľ a cestovateľ zo Slovinska) preniesol priamo do Tibetu a ukázal, ako dnes žijú a vyzerajú tibetské dogy v ich rodnej krajine. Poukázal na fakt, že aj v súčasnosti si tibetské dogy nomádov v Tibete zachovávajú typické črty a charakteristiky tak, ako ich popisuje štandard FCI.

Podobnej téme sa venovala aj pani Uschi Eisner (tiež dlhoročná posudzovateľka z Rakúska), keď nám priblížila svoje cesty do Tibetu, kde pozorovala a porovnávala rôzne typy psov podľa oblasti a podmienok, v ktorých žijú. Ešte teraz k nám doznieva jej vrelé odporúčanie navštíviť Tibet!

Pani Marta Kowalska (dlhoročná chovateľka z Poľska) poukázala na zmeny exteriéru, pohybu a temperamentu tibetskej dogy vo výstavných kruhoch od roku 2004-5 a pátrala po dôvodoch takýchto zmien.

Pani Christine Riedel (chovateľka z Nemecka) predstavila najstarší Medzinárodný klub tibetských plemien – KTR, ktorý je zakladateľom prestížnej Európskej výstavy tibetských plemien (Tibet Dog Europe – TDE) ako aj Svetového kongresu Do Khyi. Podrobne sa venovala činnosti klubu, chovateľskému poriadku a zdravotným testom, ktoré sú povinné pre všetky jedince používané v chove.

Slávnostná večera ukončila náročný, ale veľmi zaujímavý deň, naplnený množstvom nových informácií a poznatkov. Dúfame, že všetci účastníci kongresu boli s úrovňou príspevkov, organizáciou a prostredím spokojní a odniesli si so sebou pekné spomienky a nové podnety pre ďalšie poznávanie a chov krásneho a hrdého plemena tibetská doga.

Poďakovanie patrí všetkým, kto kongres pripravili, akokoľvek prispeli k jeho hladkému priebehu a aktívne sa ho zúčastnili.

Alena Vrbovská + Martina Hudcovicová

28.10.2011 - WORLD CONGRESS I. - WERL /NEMECKO/

Dňa 28.10.2011 sa v nemeckom mestečku Werl neďaleko Dortmundu konal prvý svetový kongres venovaný plemenu tibetská doga (Do Khyi / Tibetan Mastiff). Slovenským Klubom tibetskej dogy boli na kongres delegovaní poradkyňa chovu Mgr. Martina Hudcovicová a posudzovateľ plemena pán Tibor Havelka. Organizácie podujatia sa veľmi úspešne zhostil nemecký klub tibetských plemien (KTR) a pripravil naozaj veľmi zaujímavý program rozdelený do troch častí.

V prvej prednáškovej časti odzneli veľmi pútavé príspevky dlhoročných posudzovateľov, chovateľov a priaznivcov plemena:

  • jedna z prvých chovateliek tibetských dôg v Európe a posudzovateľka pani Josette Pilat z Francúzska pripomenula históriu plemena v Európe, prezentovala vzácne fotografie prvých importovaných jedincov v 70-tych rokoch.
  • chovateľ tibetských teriérov a posudzovateľ pán Primoz Peer zo Slovinska predniesol reportáž z jeho rozsiahlych návštev Tibetu v rokoch 2002-2011, doplnenú desiatkami nádherných fotografií tibetských dôg, ktoré v krajine svojho pôvodu stále žijú v nezmenej podobe.
  • pani Josette Pilat predniesla veľmi zaujímavú prednášku o genetike farieb u tibetských dôg, veľká diskusia prebehla hlavne ohľadne sfarbenia „gold sable“ teda zlatá sobolia.
  • dlhoročná chovateľka slovenských čuvačov a tiež cvičiteľka psov a odborníčka na poruchy správania psov pani Petra Krivy z Nemecka priniesla postrehy, ako vychovávať a trénovať dospievajúcu tibetskú dogu.

Druhú súčasne prebiehajúcu časť kongresu tvoril workshop pre posudzovateľov týkajúci sa štandardu plemena pod vedením posudzovateľa a člena výboru pre FCI štandardy pána Paula Stantona zo Švédska. Zo Slovenska sa ho zúčastnil pán Tibor Havelka. Cieľom workshopu bolo na medzinárodnej úrovni prediskutovať súčasnú veľkú diverzitu v typoch, potrebu jasnejšie definovať štandard a striktnejšie dodržiavanie štandardu pri posudzovaní, hlavne čo sa týka výzoru hlavy, celkového výrazu, stavby tela, výšky a farby.

Pre všetkých účastníkov kongresu ďalej nasledovala prednáška posudzovateľa a chovateľa tibetských španielov a dôg pána Wesley Mc Crum-a z Írska, ktorý podrobne rozobral detaily platného štandardu FCI a informoval o čoraz častejšie sa vyskytujúcich odchýlkach od pôvodného typu. Po krátkej prestávke nasledovali prezentácie činností klubov tibetskej dogy z rôznych krajín – slovenský Klub tibetskej dogy formou 15 minútovej prednášky prezentovala p. Hudcovicová. Ďalším bodom programu bola diskusia o memorande vice-prezidenta FCI pána Christofera Habiga o uznaní samostatného plemena Zang Ao a o zachovaní plemena Do Khyi. Toto memorandum bolo jednohlasne účastníkmi kongresu podporené.

Treťou časťou kongresu bolo spoločenské posedenie, na ktorom účastníci mali možnosť navzájom sa poznať na neformálnej úrovni a vymeniť si zážitky a skúsenosti s chovom, výchovou, vystavovaním, posudzovaním tibetských dôg, s činnosťou klubov atd.

Úroveň aj celá organizácia kongresu bola zvládnutá na výbornú, a preto sa aj touto cestou chceme poďakovať všetkým organizátorom z KTR za nezabudnuteľné zážitky a užitočné informácie, ktoré nám tento kongres priniesol! Slovenský Klub tibetskej dogy bol poctený organizovaním druhého svetového kongresu tibetskej dogy v roku 2013, čo je pre nás veľká česť aj výzva, veríme však, že nesklameme a už teraz sa tešíme na medzinárodné stretnutie priaznivcov tibetskej dogy u nás na Slovensku!

Katalóg z kongresu s abstraktami prednášok a prezentáciami jednotlivých klubov je pre členov Klubu tibetskej dogy na požiadanie k nahliadnutiu u tlačovej referentky pani Aleny Vrbovskej počas konania klubových akcií. Katalóg je tiež možné si zakúpiť (cena je 30 eur) u pani Bettiny Hümmler na adrese: b.huemmler@huemmler-huemmler.de

Referát o svetovom kongrese z pera pani Bettiny Hűmmler (prezidentky KTR), pána Wesleyho Mc Cruma a pána Paula Stantona v anglickej a nemeckej verzii nájdete tu:

Anglická verzia

Nemecká verzia